Nazwa pełna

SILVER MOUNTAIN RESORT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000694273

NIP

5213793837

REGON

368264254

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 września 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 8 września 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10 000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 8 września 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10 000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

66,4 tys. zł

2020 r.

263,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018