Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.03.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 18.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 07.03.2003

  11. 04. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 11. 04. 2001 - 31. 12. 2001