Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 30 marca 2020 r.

Nazwa pełna

BONITERM M. OSMAŃSKI, P. KOŁODZIEJCZAK SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000006940

NIP

5842018902

REGON

191299640

Data rejestracji

12 kwietnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Objazdowa 10, 83-010 Straszyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja maszyn

  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001