Nazwa pełna

BONITERM M. OSMAŃSKI, P. KOŁODZIEJCZAK SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000006940

NIP

5842018902

REGON

191299640

Adres siedziby

Objazdowa 10, 83-010 Straszyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Podmioty z których powstała organizacja

Okoliczności powstania

Przekształcenie

Opis sposobu powstania podmiotu

Przekształcenie boniterm społka cywilna na podstawie uchwały wspólników podjętej w dniu 30 marca 2001 roku, o przekształceniu spółki cywilnej w jawną

 • Numer w rejestrze

  69719

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 24. 11. 2008r. , uchwalono nowy tekst umowy spółki; 15. 12. 2008r. , zmieniono par. 9 umowy spółki.

 • 01. 03. 2003

 • 30. 03. 2001 rok

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 27.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 18.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 07.03.2003

  11. 04. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 11. 04. 2001 - 31. 12. 2001

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

{{ fieldValue.v }}