Nazwa pełna

EUROAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069311

NIP

7120151260

REGON

004182937

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

1-Go Maja 16, 20-410 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn I urządzeń

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 18 grudnia 2001 r.

  52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26000ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 grudnia 2001 r.

  49 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1941 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE- XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015