Nazwa pełna

APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692419

NIP

5842763014

REGON

368123223

Adres siedziby

Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 sierpnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

15,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób ,do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

2,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.APLITT.PL

Adres e-mail

APLITT@APLITT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017