Nazwa pełna

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KRS

0000069210

NIP

5250008732

REGON

000288461

Adres siedziby

Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska

Forma prawna

INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Data rejestracji

10 grudnia 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Dyrektor Instytutu Organ reprezentacji
Minister nadzorujący instytut badawczy
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

480 tys. zł

2004 r.

51,7 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

71,9 mln zł

60,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 69 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992