Nazwa pełna

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

Forma prawna

INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

KRS

0000069210

NIP

5250008732

REGON

000288461

Data rejestracji

10 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

480 tys. zł

2004 r.

51,7 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

69,5 mln zł

58,8 mln zł

Dyrektor Instytutu Organ reprezentacji
Minister nadzorujący instytut badawczy
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 69 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992