Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

248,4 tys. zł

2019 r.

17 mln zł

2018 r.

10,3 tys. zł

2018
2019
2020
10,3 tys. zł 17 mln zł 248,4 tys. zł