Poprzednio

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI

KRS

0000069136

NIP

6481029255

REGON

271555096

Adres siedziby

Wolności 345 A, 41-800 Zabrze, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 59 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4 tys. zł

2018 r.

6,8 tys. zł

2017 r.

17,4 tys. zł

2016 r.

5,7 tys. zł

2015 r.

10,7 tys. zł

2014 r.

19,5 tys. zł

2013 r.

46,3 tys. zł

2012 r.

573,3 tys. zł

2007 r.

1,1 tys. zł

2006 r.

5,6 tys. zł

2005 r.

9,3 tys. zł

2005
2006
2007
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2022
9,3 tys. zł 5,6 tys. zł 1,1 tys. zł 573,3 tys. zł 46,3 tys. zł 19,5 tys. zł 10,7 tys. zł 5,7 tys. zł 17,4 tys. zł 6,8 tys. zł 4 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2111 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY