Nazwa pełna

SREBRNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069050

NIP

5221009522

REGON

010859312

Adres siedziby

Al.jerozolimskie 125/127, 02-057 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Reklama

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

11.8 mln zł

Wartość udziałów objętych za aport
 • 7 724 000,00 ZŁ

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) w przypadku zarządu wieloosobowego: -prezes zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu -dwóch członków zarządu łącznie 2) w przypadku zarządu jednoosobowego: -prezes zarządu samodzielnie

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 01. 09. 2014 r. , rep. A nr 6444/2014, danuta kosim-kruszewska notariusz w warszawie, kancelaria notarialna w warszawie, ul. Szara 14 lok. 15; Zmiana §25 ust. 1.

 • 03. 07. 2012 r. , repertorium a nr 5725/2012, ewelina stygar-jarosińska, asesor notarialny, zastępca danuty kosim-kruszewskiej, notariusz w warszawie, kancelaria notarialna w warszawie, przy ul. Szarej 14 lok. 15, zmiana §7

 • 10. 02. 2012 r. , rep. A nr 1303/2012, ewelina stygar-jarosińska, asesor notarialny, zastępca danuty kosim-kruszewskiej, notariusz w warszawie, kancelaria notarialna, ul. Szara 14 lok. 15, 00-420 warszawa, zmieniono: §8, §14, dodano §14. 2 umowy spółki

 • 28. 07. 2011 r. , rep. A nr 6769/2011, ewelina stygar-jarosińska, asesor notarialny, zastępca danuty kosim-kruszewskiej, kancelaria notarialna ul. Szara 14 lokal 15, 00-420 warszawa w §7 dodano nowe punkty 22. 12. 2011 r. , rep. A nr 11354/11, ewelina stygar-jarosińska, asesor notarialny, zastępca danuty kosim-kruszewskiej, kancelaria notarialna ul. Szara 14 lokal 15, 00-420 warszawa zmieniono: §7, §14, §17 pkt 8, §22, §25 ust. 1 umowy spółki)

 • 13. 01. 2010 r. , rep. A nr 39/2010 notariusz grzegorz kołakowski kancelaria notarialna w warszawie aleja solidarności 72 lok. 5 zmiana §7 umowy - tekst jednolity

 • 23 stycznia 2008r. Notariusz grazyna cylińska kancelaria notarialna w warszawie, rep. A nr 1839/2008, zmiana: § 7, §14, §17 pkt 7, §22 tekst jednolity. 28 stycznia 2008r. Notariusz grażyna cylińska kancelaria notarialna w warszawie, rep. A nr 2237/2008 zmiana §22, §25 - tekst jednolity.

 • 8 lipca 2004 r. Rep. A-11693/2004 notariusz czesława kołcun, kancelaeia notarialna w warszawie zmiana §16, §21 skreślono §25

 • 11 stycznia 1995 notariusz danuta kosim-kruszewska, kancelaria notarialna ul. Szara 14/15, 00-420 warszawa, repertorium nr a - 176/95. Zmiana: par. 7,11,15,17,18,19,27.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 26.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 11.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 12.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 11.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 28.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 28.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 29.06.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 30.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 22.06.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 07.07.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 07.07.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 16.07.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 30.07.2003

  01. 01 - 31. 12. 2002

 • 30.08.2002

  01. 01. - 31. 12. 2001

 • 26.09.2001

  Rok 2000 (1. I. - 31. Xii)

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 1. I. - 31. Xii. 2000

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. - 31. 12. 2001

 • 1. I. - 31. Xii. 2000

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. - 31. 12. 2001

 • 1. I. - 31. Xii. 2000

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42692 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Połączenie / podział / przekształcenie
 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodekstu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki rysy sp. Z o. O. Na spółkę srebrna sp. Z o. O. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki srebrna sp. Z o. O. Z dnia 10 lutego 2012 roku.

  Podmioty przejęte

{{ fieldValue.v }}