Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 44, obowiązujące od 4 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

SREBRNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069050

NIP

5221009522

REGON

010859312

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al.jerozolimskie 125/127, 02-057 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

11.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Reklama

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) w przypadku zarządu wieloosobowego: -prezes zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu -dwóch członków zarządu łącznie 2) w przypadku zarządu jednoosobowego: -prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42692 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001