Nazwa pełna

SREBRNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069050

NIP

5221009522

REGON

010859312

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Al.jerozolimskie 125/127, 02-057 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

11,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) w przypadku zarządu wieloosobowego: -prezes zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu -dwóch członków zarządu łącznie 2) w przypadku zarządu jednoosobowego: -prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42692 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001