Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

283,2 tys. zł

2020 r.

13,8 mln zł

2019 r.

7,4 mln zł

2018 r.

20,2 tys. zł

2017 r.

100 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
100 tys. zł 20,2 tys. zł 7,4 mln zł 13,8 mln zł 283,2 tys. zł