Nazwa pełna

SILENCIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000690121

NIP

6972338416

REGON

367961695

Adres siedziby

Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

70 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

94,5 tys. zł

2021 r.

235,7 tys. zł

2020 r.

13,8 mln zł

2019 r.

7,4 mln zł

2018 r.

20,2 tys. zł

2017 r.

100 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2023
100 tys. zł 20,2 tys. zł 7,4 mln zł 13,8 mln zł 235,7 tys. zł 94,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

27,1 mln zł

21,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SILENCIONS.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017