Nazwa pełna

H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069009

NIP

7831304054

REGON

630908677

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 223/229, 61-485 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

56,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIER 5 UPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

21,8 mln zł

2018 r.

14,8 tys. zł

2017 r.

12,8 mln zł

2015 r.

5,4 tys. zł

2014 r.

1,4 mln zł

2013 r.

99,8 tys. zł

2012 r.

33,3 tys. zł

2011 r.

259 zł

2010 r.

31,5 tys. zł

2009 r.

3,4 mln zł

2006 r.

420 zł

2004 r.

78,9 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
78,9 tys. zł 420 zł 3,4 mln zł 31,5 tys. zł 259 zł 33,3 tys. zł 99,8 tys. zł 1,4 mln zł 5,4 tys. zł 12,8 mln zł 14,8 tys. zł 21,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

27,5 mln zł

12,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11176 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000