Dane aktualne

Nazwa pełna

EKO-KRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 sierpnia 2017 r.

KRS

0000690013

NIP

7133095463

REGON

367972167

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizatorów turystyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
  • LICZBA UDZIAŁÓW: 96 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4800,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017

3 aktualne powiązania