Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za okres 24 lipca 2017 r. — 31 grudnia 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 15.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 14.07.2018

  Od 24. 07. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2018

  Od 24. 07. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019