Nazwa pełna

NARODOWA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000686916

NIP

9562326220

REGON

367793789

Data rejestracji

14 lipca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

20 września 2018 r.

Adres siedziby

Dominikańska 9, 87-100 Toruń, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2018-08-01

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność obiektów sportowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie gazet

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2018