Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 8 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

NARODOWA LIGA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000686916

NIP

9562326220

REGON

367793789

Data rejestracji

14 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Dominikańska 9, 87-100 Toruń, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2018-08-01

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nr 11 o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji (rep. A nr 586/2020, zastępca notarialny łukasz barański-zastępca notariusza danuty wróbel, kancelaria notarialna danuta wróbel, agnieszka barańska, krzysztof matuszewski s. C. Ul. Szczytna 2/1, 87-100 toruń)uzupełniona uchwałą nr 3 z dnia 19. 02. 2020 r. (rep. A nr 893/2020, zastępca notarialny łukasz barański-zastępca notariusza danuty wróbel, kancelaria notarialna danuta wróbel, agnieszka barańska, krzysztof matuszewski s. C. Ul. Szczytna 2/1, 87-100 toruń). , 31. 01. 2020

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność obiektów sportowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie gazet

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2018