Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

22,3 mln zł

9,2 mln zł

2007 - 2013

1

2 mln zł

712,6 tys. zł

Łącznie

3

24,3 mln zł

9,9 mln zł