Nazwa pełna

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000068512

NIP

6460323966

REGON

272583717

Adres siedziby

Katowicka 182, 43-100 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

20,6 mln zł

Kapitał wpłacony

20,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Od 26 czerwca 2007 r.

    Od 3 października 2014 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,5 mln zł

2021 r.

47,2 tys. zł

2020 r.

139,6 tys. zł

2019 r.

25,7 tys. zł

2018 r.

496,7 tys. zł

2017 r.

1,1 mln zł

2016 r.

291,6 tys. zł

2015 r.

28 tys. zł

2011 r.

7,4 tys. zł

2010 r.

92,7 tys. zł

2009 r.

3,6 tys. zł

2009
2010
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,6 tys. zł 92,7 tys. zł 7,4 tys. zł 28 tys. zł 291,6 tys. zł 1,1 mln zł 496,7 tys. zł 25,7 tys. zł 139,6 tys. zł 47,2 tys. zł 6,5 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.TOPSA.PL

Adres e-mail

1/ [email protected] : 2/ [email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12127 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY KATOWICE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2019