Nazwa pełna

FUNDACJA MŁODZIEŻOWE CENTRUM WSPÓŁPRACY WSCHÓD- ZACHÓD PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE W LIKWIDACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000068492

NIP

7122701322

REGON

430068120

Data rejestracji

5 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

11 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Aleje Racławickie 26, 20-043 Lublin, Polska

Rozwiązanie

Uchwała 2/2017 zarządu fundacji o likwidacji fundacji młodzieżowe centrum współpracy wschód-zachód, 26. 06. 2017

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza; Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Handel hurtowy I komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi I motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych I motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego I domowego

 • Transport lądowy pozostały

 • Działalność związana z turystyką

 • Działalność pocztowa podmiotów innych niż poczta państwowa

 • Telekomunikacja

 • Wynajem maszyn I urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego I domowego

 • Informatyka

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Reklama

 • Pozostała działalność komercyjna

 • Edukacja

 • Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność związana z kulturą, rekreacją I sportem

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2290 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY