Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 03.08.2020

    Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • 02.07.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • 19.11.2018

    Od 09. 06. 2017 do 31. 12. 2017