Nazwa pełna

BRUC BOND, UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000682542

REGON

367539105

Data rejestracji

9 czerwca 2017 r.

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj LITWA, woj. ---, powiat ---, gmina ---, miejsc. WILNO ul. JOGAILOS, nr 4, lok. ---, kod LT-01116, poczta WILNO

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

JURIDINIU ASMENU REGISTRAS 304291086

Prawo państwa właściwego

PRAWO LITEWSKIE

Dyrektor Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa - w imieniu osoby prawnej wystepuje dyrektor

  • Dyrektor

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017