Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 17 października 2019 r.

Nazwa pełna

BRUC BOND, UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000682542

REGON

367539105

Data rejestracji

9 czerwca 2017 r.

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

Sprawozdanie za rok 2018
Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj LITWA, woj. ---, powiat ---, gmina ---, miejsc. WILNO ul. JOGAILOS, nr 4, lok. ---, kod LT-01116, poczta WILNO

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

JURIDINIU ASMENU REGISTRAS 304291086

Prawo państwa właściwego

PRAWO LITEWSKIE

Dyrektor Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa - w imieniu osoby prawnej wystepuje dyrektor

 • Dyrektor

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017