Poprzednio

MONETA INTERNATIONAL UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

20 maja 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

16 listopada 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała zarządu przedsiębiorcy zagranicznego bruc bond, uab z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie rozwiązania oddziału w Polsce, 30. 04. 2021