Nazwa pełna

APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000682233

NIP

5592046061

REGON

367498429

Data rejestracji

7 czerwca 2017 r.

Adres siedziby

Ignacego Łukasiewicza 36, 86-105 Świecie, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 7 czerwca 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.980.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  49.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.930.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
 • Od 7 czerwca 2017 r.

  Od 11 lipca 2017 r.

  PROKURA ODDZIELNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017