Nazwa pełna

ONCO SCANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000682090

NIP

8992820347

REGON

367513650

Adres siedziby

Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 czerwca 2017 r.

Kapitał zakładowy

74 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i wieloosobowego, spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

521,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017