Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,7 mln zł

2019 r.

2,6 mln zł

2017 r.

5,3 mln zł

2017
2019
2020
5,3 mln zł 2,6 mln zł 7,7 mln zł