Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 26 marca 2019 r.

Nazwa pełna

APARTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000681824

NIP

5592046026

REGON

367471790

Data rejestracji

5 czerwca 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ignacego Łukasiewicza 36, 86-105 Świecie, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Wynajem i dzierżawa

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 5 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  4.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 5 czerwca 2017 r.

  Od 5 czerwca 2017 r.

  PROKURA ODDZIELNA

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017