Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 8 października 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000681462

NIP

9571095300

REGON

367449603

Data rejestracji

2 czerwca 2017 r.

Adres siedziby

Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, Polska

Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia jest: popularyzacja wiedzy o kolejnictwie, popularyzacja myśli technicznej w dziedzinie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa, aktywna ochrona zabytków kolejnictwa, popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie, gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei, ze szczególnym uwzględnieniem kolei kokoszkowskiej, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017