Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000681462

NIP

9571095300

REGON

367449603

Adres siedziby

Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Działalność muzeów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 04. 05. 2017 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017

{{ fieldValue.v }}