Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000681462

NIP

9571095300

REGON

367449603

Data rejestracji

2 czerwca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

8 października 2019 r.

Adres siedziby

Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Działalność muzeów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017