Poprzednio

GARBI

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za okres 29 maja 2017 r. — 31 grudnia 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 09.05.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 24.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 10.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 29. 05. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 29. 05. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 29. 05. 2017 do 31. 12. 2017