Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 05.07.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • 02.07.2018

    Od 25. 05. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 25. 05. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 25. 05. 2017 do 31. 12. 2017