Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 5 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

PLAC BERNARDYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000679542

NIP

9512438827

REGON

367344809

Data rejestracji

25 maja 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Plac Bernardyński 2 / 7, 02-901 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

295 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 25 maja 2017 r.

  Wartość udziałów

  294.9 tys. zł

  Liczba udziałów

  5898

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017