Nazwa pełna

"OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067900

NIP

7361523042

REGON

492034101

Adres siedziby

Środkowa 181 B, 34-405 Białka Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składają: - prezes zarzadu - w razie jednoosobowego zarządu, - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu i prokurent łącznie - w razie wieloosobowego zarządu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 1-4 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

254 tys. zł

2021 r.

5,2 mln zł

2020 r.

2,9 mln zł

2014 r.

21,1 tys. zł

2013 r.

29,7 mln zł

2012 r.

35,6 tys. zł

2011 r.

13,5 tys. zł

2005 r.

95 tys. zł

2005
2011
2012
2013
2014
2020
2021
2022
95 tys. zł 13,5 tys. zł 35,6 tys. zł 29,7 mln zł 21,1 tys. zł 2,9 mln zł 5,2 mln zł 254 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1280 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.05.2008