Nazwa pełna

WISŁA MOUNTAIN RESORT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000678720

NIP

5213782029

REGON

367315943

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

17 maja 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do samodzielnego reprezentowania spółki jest komplementariusz wisła muntain resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 maja 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  55.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  55.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 17 maja 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  55.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  55.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  55.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 25 sierpnia 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  55.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  55.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  55.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017