Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,1 mln zł

2019 r.

12,8 tys. zł

2018 r.

300,4 tys. zł

2016 r.

13,4 tys. zł

2015 r.

245,4 tys. zł

2014 r.

45 tys. zł

2012 r.

4,7 tys. zł

2010 r.

713,3 zł

2007 r.

1,8 tys. zł

2005 r.

3,7 tys. zł

2004 r.

6 tys. zł

2004
2005
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2018
2019
2020
6 tys. zł 3,7 tys. zł 1,8 tys. zł 713,3 zł 4,7 tys. zł 45 tys. zł 245,4 tys. zł 13,4 tys. zł 300,4 tys. zł 12,8 tys. zł 8,1 mln zł