Nazwa pełna

"FOOD SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067824

NIP

8351486937

REGON

750730640

Adres siedziby

Mszczonowska 35A, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

6,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu, z tym że do składania oświadczeń obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości wyższej niż 250. 000 eur wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 kwietnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 kwietnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 października 2021 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 października 2021 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  51

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,1 mln zł

2019 r.

12,8 tys. zł

2018 r.

300,4 tys. zł

2016 r.

13,4 tys. zł

2015 r.

245,4 tys. zł

2014 r.

45 tys. zł

2012 r.

4,7 tys. zł

2010 r.

713,3 zł

2007 r.

1,8 tys. zł

2005 r.

3,7 tys. zł

2004 r.

6 tys. zł

2004
2005
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2018
2019
2020
6 tys. zł 3,7 tys. zł 1,8 tys. zł 713,3 zł 4,7 tys. zł 45 tys. zł 245,4 tys. zł 13,4 tys. zł 300,4 tys. zł 12,8 tys. zł 8,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

430,4 tys. zł

297,4 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.FOODSERVICE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002