Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 22 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

SMARTMEDICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000677410

NIP

5252710784

REGON

367279555

Data rejestracji

12 maja 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Puławska 12 / 3, 02-566 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

13.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 12 maja 2017 r.

  33 udziały o łącznej wartości 1.980,00 zł oraz 1 udział w wartości 60,00 zł na zasadzie współwłasności ułamkowej w 1/3 części udziału - współwłasność z adrianem łukaszem maciejewskim i grzegorzem tadeuszem wróblewskim

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2017 r.

  33 udziały o łącznej wartości 1.980,00 zł oraz 1 udział w wartości 60,00 zł na zasadzie współwłasności ułamkowej w 1/3 części udziału - współwłasność z łukaszem nikodemem kołtowskim i grzegorzem tadeuszem wróblewskim

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2017 r.

  33 udziały o łącznej wartości 1.980,00 zł oraz 1 udział o wartości 60,00 zł na zasadzie współwłasności ułamkowej w 1/3 części udziału - współwłasność z łukaszem nikodemem kołtowskim i adrianem łukaszem maciejewskim

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  7.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  118

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017