Nazwa pełna

SMARTMEDICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000677410

NIP

5252710784

REGON

367279555

Data rejestracji

12 maja 2017 r.

Data ostatniej zmiany

29 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Smolna 4, 00-375 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

11.3 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 12 maja 2017 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2017 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2017 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2017 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.280,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017