Nazwa pełna

POLISH LOST ART FOUNDATION

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000677073

NIP

6793149259

REGON

367273618

Data rejestracji

9 maja 2017 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 4 / 368, 30-701 Kraków, Polska

Cel działania

1) uzyskiwanie informacji o utraconych dobrach kultury, w tym z terenów rzeczypospolitej Polskiej i obiektach o wartości historycznej i faktograficznej oraz podejmowanie wszelkich działań zmierzających do powrotu tych dzieł do Polski, 2) poszukiwanie i rewindykacja dóbr kultury utraconych z terenów rzeczypospolitej Polskiej, 3) promocja i ochrona dziedzictwa kultury, sztuki i nauki w Polsce i za granicą, popularyzacja, promocja i edukacja w zakresie kultury Polskiej w kraju i za granicą, 4) prowadzenie badań naukowych i gromadzenie dokumentacji dotyczącej losów dziedzictwa kulturalnego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY