Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

26 lutego 2019 r.

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

26 lutego 2019 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

12 marca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »