Nazwa pełna

FUNDACJA IM. LECHA WAŁĘSY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000677021

NIP

9571094660

REGON

367246604

Adres siedziby

Jerzego Waldorffa 39, 80-283 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao I przypraw

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 06. 03. 2017r.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 11.07.2018

  Od 09. 05. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 09. 05. 2017 do 31. 12. 2017

Inne dane

Adres e-mail

ADAMDOMINSKI1978@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017

{{ fieldValue.v }}