Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" KIEDRZYN

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000006770

REGON

150954973

Data rejestracji

6 kwietnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

10 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Ludowa 95, Częstochowa -Kiedrzyn, 42-222 Częstochowa, Polska

Cel działania

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 2. Współpraca w wychowaniu sportowym swych członków oraz dzieci I młodzieży, 3. Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym, gospodarczym I społecznym dzielnicy kiedrzyn, w tym przede wszystkim na rzecz dzieci I młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa I skarbnika lub dwóch innych członków zarządu klubu upoważnionych przez zarząd na mocy uchwały

Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

--- 109 SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE