Poprzednio

4 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAŁTYCKA

Nazwa pełna

FOUR HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAŁTYCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000676682

NIP

5833245509

REGON

367224382

Adres siedziby

Tartaczna 2 / 12, 80-839 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 maja 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania spółki "Four hotel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017