Nazwa pełna

RDH FINANCIAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000676072

NIP

7831758140

REGON

367169230

Data rejestracji

28 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Chwaliszewo 68 / 6, 61-105 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017