Poprzednio

HUTA ŁAZISKA

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 29.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 07.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 02.10.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.03.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 08.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.09.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 02.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 10.11.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 24.02.2010

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 07.09.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 05.06.2009

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 08.12.2006

  01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 13.06.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 07.07.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 30.07.2003

  01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 27.06.2002

  01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 012001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. -31. 12. 2001r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII A

  Liczba akcji w serii

  350000

  Uprzywilejowanie

  2 777 734 SZTUK AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH (SŁOWNIE: DWA MILIONY SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI CZTERY SZTUK AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH) AKCJE IMIENNE SERII A O NUMERACH: OD 000000001 DO 001878614, OD 002614583 DO 002615163, OD 002612638 DO 002613337, OD 002492888 DO 002508252, OD 002620337 DO 002620703, OD 003227283 DO 003227560, OD 002624990 DO 002981888, OD 002425531 DO 002465433, OD 001878615 DO 002042456, OD 002042457 DO 002363640 ORAZ NR 003175798 SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU I POSIADAJĄ PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWIDENDY I POSIADAJĄ PRAWO DO DYWIDENDY POWIĘKSZONEJ O POŁOWĘ W STOSUNKU DO WYPŁATY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH, SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU I POSIADAJĄ PRAWO DO WYPŁATY 100% KWOT LIKWIDACYJNYCH ORAZ PRAWO PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  422404312

  Uprzywilejowanie

  42.240.312 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZ UPRAWNIONY Z TYCH AKCJI OTRZYMA DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI O 60% WIĘKSZĄ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, Z JEDNOCZESNYM WYŁĄCZENIEM PRAWA GŁOSU Z AKCJI SERII B

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  21971069

  Uprzywilejowanie

  21.871.069 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZ UPRAWNIONY Z TYCH AKCJI OTRZYMA DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI O 60% WIĘKSZĄ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, Z JEDNOCZESNYM WYŁĄCZENIEM PRAWA GŁOSU Z AKCJI SERII C

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  181812

  Uprzywilejowanie

  181.812 AKCJI NIEMYCH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZ UPRAWNIONY DO TYCH AKCJI OTRZYMA DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI O 60% WIĘKSZĄ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, Z JEDNOCZESNYM WYŁĄCZENIEM PRAWA GŁOSU Z AKCJI SERII D