Nazwa pełna

HUTA ŁAZISKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000067503

NIP

6350000469

REGON

273443800

Adres siedziby

Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

67,8 mln zł

Kapitał wpłacony

67,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, lub prezesa zarządu

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

80,7 mln zł

2021 r.

50 mln zł

2016 r.

860,8 tys. zł

2016
2021
2022
860,8 tys. zł 50 mln zł 80,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.HLSILI.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14135 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997