Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 3 września 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POMAGAJMY-RAZEM RAŹNIEJ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000673113

NIP

6332236693

REGON

367034233

Data rejestracji

12 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Ruchu Oporu 54 / 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej, rodzin zastępczych, domów dziecka, ognisk opiekuńczo-wychowawczych, instytucji opiekujących się chorymi i niepełnosprawnymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

POMAGAJMY-RAZEMRAZNIEJ@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY