Nazwa pełna

PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W JASIONCE KOŁO DUKLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000672287

NIP

6842645829

REGON

366966118

Data rejestracji

4 kwietnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

19 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

40A, Jasionka, 38-450 Dukla, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.3 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wytwarzanie energii elektrycznej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Handel energią elektryczną

  • Uprawy rolne, chów I hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Sprawozdanie za okres 4 kwietnia 2017 r. — 31 grudnia 2017 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
  • 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017