Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 21.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 03. 2017 do 31. 12. 2017