Nazwa pełna

"IZOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067066

NIP

7561831498

REGON

532228808

Adres siedziby

Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jest dwuosobowy - oświadczenia woli o treści majątkowej mogą być składane przez działającego samodzielnie każdego z członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 listopada 2001 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2001 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,4 mln zł

2020 r.

2,7 mln zł

2019 r.

6,2 mln zł

2016 r.

4,5 mln zł

2014 r.

9,1 tys. zł

2012 r.

10 tys. zł

2010 r.

4,3 mln zł

2006 r.

40 tys. zł

2004 r.

5,2 tys. zł

2004
2006
2010
2012
2014
2016
2019
2020
2021
5,2 tys. zł 40 tys. zł 4,3 mln zł 10 tys. zł 9,1 tys. zł 4,5 mln zł 6,2 mln zł 2,7 mln zł 17,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

26,2 mln zł

11 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015