Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,7 tys. zł

2021 r.

33 mln zł

2020 r.

397 tys. zł

2019 r.

4,7 tys. zł

2018 r.

469,1 tys. zł

2017 r.

83 tys. zł

2015 r.

491,3 tys. zł

2014 r.

16,1 tys. zł

2013 r.

85,1 tys. zł

2012 r.

694,9 tys. zł

2010 r.

2,6 mln zł

2008 r.

380,1 tys. zł

2007 r.

94,7 tys. zł

2006 r.

73,5 tys. zł

2005 r.

91,3 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
91,3 tys. zł 73,5 tys. zł 94,7 tys. zł 380,1 tys. zł 2,6 mln zł 694,9 tys. zł 85,1 tys. zł 16,1 tys. zł 491,3 tys. zł 83 tys. zł 469,1 tys. zł 4,7 tys. zł 397 tys. zł 33 mln zł 14,7 tys. zł