Nazwa pełna

NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000000670

NIP

7531933389

REGON

531340680

Adres siedziby

Jagiellońska 10 A, 48-300 Nysa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lutego 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

23,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki, w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu-dyrektor naczelny samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, albo każdy członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  23,5 mln zł

  Liczba udziałów

  46951

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,3 mln zł

2022 r.

14,7 tys. zł

2021 r.

33 mln zł

2020 r.

397 tys. zł

2019 r.

4,7 tys. zł

2018 r.

469,1 tys. zł

2017 r.

83 tys. zł

2015 r.

491,3 tys. zł

2014 r.

16,1 tys. zł

2013 r.

85,1 tys. zł

2012 r.

694,9 tys. zł

2010 r.

2,6 mln zł

2008 r.

380,1 tys. zł

2007 r.

94,7 tys. zł

2006 r.

73,5 tys. zł

2005 r.

91,3 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
91,3 tys. zł 73,5 tys. zł 94,7 tys. zł 380,1 tys. zł 2,6 mln zł 694,9 tys. zł 85,1 tys. zł 16,1 tys. zł 491,3 tys. zł 83 tys. zł 469,1 tys. zł 4,7 tys. zł 397 tys. zł 33 mln zł 14,7 tys. zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3196 SĄD REJONOWY W OPOLU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016