Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 lipca 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

30 lipca 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »