Nazwa pełna

NUNEATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000669113

NIP

5252703896

REGON

366824424

Data rejestracji

20 marca 2017 r.

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Działalność związana z zatrudnieniem

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

  • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest reprezentowana przez komplementariusza samodzielnie tj. Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana przez członka zarządu działającego samodzielnie. W skład zarządu spółki nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzi gerald birgfellner - członek zarządu.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 powiązanie historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017