Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

24,7 mln zł

11,8 mln zł

2007 - 2013

2

8,2 mln zł

3,1 mln zł

2004 - 2006

1

17,1 tys. zł

7 tys. zł

Łącznie

6

33 mln zł

14,9 mln zł